El 30 d’agost de 2022, el Consell de Ministres ha aprovat l’avantprojecte de Llei Orgànica del Dret de Defensa, ara en tràmit d’informació i consulta pública. Segons informa el Consell General de l’Advocacia Espanyola, l’avantprojecte, “que deixa fora algunes demandes de l’Advocacia”, reforça el secret professional, contingut en un extens article 15, ja que preveu de forma expressa que les comunicacions emmarcades en la relació entre el professional i el seu client no podran ser admeses com a prova, amb l’única excepció de comptar amb l’autorització legal prevista a les lleis.

Així mateix, el Consell destaca la previsió recollida en el text que en el marc d’un registre en un despatx professional, estiguin protegits tots els expedients aliens a la investigació a la qual està vinculada, cosa que considera de “gran transcendència per a la confidencialitat de la relació entre l’advocat i el client”.

El Consell de l’Advocacia farà en els propers dies una anàlisi més detallada de l’avantprojecte de llei i aportarà, dins del període d’informació pública, “aquelles propostes que ja va fer en el tràmit previ a la redacció i que no han estat incloses al text elaborat pel Govern”.

Més informació a: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-anteproyecto-de-ley-del-derecho-de-defensa-refuerza-el-secreto-profesional-y-las-instituciones-colegiales/

Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa