Informam que la Junta de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears ha acordat, en data 26 de juny de 2016, elegir el magistrat Carlos A. Izquierdo Téllez, titular del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Palma, com a nou Acadèmic de Número de la corporació. Més endavant s’informarà per circular de la data de l’acte solemne d’ingrés del senyor Izquierdo a la Reial Acadèmia.

Carlos A. Izquierdo Téllez, que va prendre possessió com a jutge al mes de desembre de 1991, va rebre el 2014 el Premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica, en la seva segona edició, que li va atorgar l’ICAIB per “la seva impecable trajectòria professional, la seva intensa col·laboració amb els operadors jurídics així com pel tracte exquisit i la consideració que en tot moment ha vingut dispensant als lletrats”.