Segons ha informat l’arquitecta del ministeri de Justícia al TSJIB, el nou edifici dels jutjats d’Eivissa que s’està construint a l’antic col·legi de Sa Graduada no es podrà començar a ocupar abans del 31 de març, tot i la major rapidesa dels treballs de construcció.

D’altra banda, el TSJIB ha comunicat a l’ICAIB que els espais cedits pel Consell Insular estan ja disponibles perquè a partir de dilluns 25 de febrer es puguin incorporar 12 funcionaris dels jutjats penals.

Recordem, així mateix, que tal com es va informar en circular i web, el Jutjat de Violència de la Dona està instal·lat a la seva ubicació provisional i, concretament, a l’edifici CETIS, Torre 1, planta 1a, mentre que els jutjats d’Instrucció operen també en la seva nova ubicació (Edifici CETIS, Torre 1, planta 4ª), si bé amb una part del personal assignat, de manera que l’activitat total s’anirà reprenent de forma progressiva.