Amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, el 21 de gener de 2018 l’ICAIB va fer públic un comunicat per donar a conèixer els resultats principals de l’enquesta sobre mediació feta durant la jornada de portes obertes organitzada al novembre pel Col·legi.
Una de les conclusions més destacades és que set de cada deu ciutadans enquestats es mostren partidaris de resoldre de forma amistosa dels conflictes o litigis en els quals es puguin veure involucrats, davant del 8,9 per cent que, en canvi, optaria per la via judicial.

De la mostra es dedueix que fins i tot els que prefereixen el litigi a la negociació assistida valoren com a factors molt satisfactoris a l’hora d’abordar un conflicte la possibilitat de solucionar-ho com més aviat millor i de forma duradora, així com el fet d’exposar la seva pròpia versió, escoltar a l’altra part i ser capaç de proposar possibles solucions al problema, avantatges totes elles, destaquen des de la Institució de Mediació de les Illes Balears (IMIB), que coexisteixen en el procés de mediació i que, en canvi, no sempre poden donar-se en els tribunals.

No obstant això, i tot i els beneficis que la ciutadania veu, de forma implícita, en la mediació, l’enquesta revela un desconeixement majoritari en la societat d’aquest sistema de resolució de conflictes, del qual tenen coneixement, en major o menor mesura, només un 38 per cent de les persones consultades.

Creixen les sol·licituds de mediació
No obstant això, i malgrat el desconeixement detectat, la Institució de Mediació de les Illes Balears va registrar el 2017 un total de 75 sol·licituds de mediació, quantitat que representa un increment del 25 per cent en relació a les 60 peticions comptabilitzades el 2016. Un augment que ha estat força major a Eivissa, on les sol·licituds varen passar de les 17 registrades el 2016 a les 31 de l’any passat, és a dir, un creixement del 82,35%.

Del total de sol·licituds, finalment arribaren a mediació efectiva 23.