Informam els col·legiats que, una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds d’inclusió en les llistes diverses d’advocats (administradors concursals, àrbitres, comptadors-partidors, mediadors en els àmbits Civil i Mercantil, mediadors de Família, perits judicials i advocats de dret estranger), l’ICAIB ha procedit ja a la remissió d’aquests llistats als organismes corresponents.

Els col·legiats poden comprovar si han estat inclosos en el / els llistats per als quals hagin cursat la sol·licitud corresponent a la seva fitxa personal de SIGA, i concretament a la pestanya del CV.