Des de l’Àrea de Treball i Immigració de la Delegació de Governcomuniquen que ja estàdisponible a l’aplicació Mercuri les inicialsdel formulari EX10 (arrelament), que es pot utilitzar en els supòsits que figuren en el document adjunt.

Supòsits formulari EX10