S’adjunta tot seguit l’Ordre SND/421/2020, de 18 de maig, per la qual s’adopten mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència i / o treball ia altres situacions dels estrangers a Espanya, en aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Ordre