21maig

21/05/2021. Presentació en línia de la nova i pionera plataforma de contractació digital de l’Advocacia Espanyola

El pròxim 21 de maig, a les 13.00 hores, tindrà lloc a través de la plataforma TEAMS la presentació de Pagaments certificados.com, la primera i única plataforma de contractació digital i pagaments en línia, creada per l’Advocacia espanyola amb CTI Solucions i el suport de CaixaBank.

La presentació anirà a càrrec de la directora de departament jurídic de Pagoscertificados.com, Reyes Rodríguez Zarza, i del responsable del projecte, Eleazar González.
Aquesta plataforma, basada en tecnologia Smart contract, permet tancar contractes en línia i efectuar els pagaments d’aquests acords en menys de 72 hores, sense desplaçaments, des de qualsevol dispositiu electrònic, amb el major nivell de garantia jurídica.

És, a més, en molts casos, una alternativa molt més àgil al compte de consignacions judicials del Ministeri de Justícia.

L’enllaç per accedir a l’esdeveniment és: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUyMjg4ODctZTI3YS00ZjY3LThlZTQtYjY0MGJiNTRlOGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d6692eb-f2f1-406f-b313-41f7dd27472a%22%2c%22Oid%22%3a%2284576d23-72d8-4b48-a7e0-81cb30d62f90%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Reserva

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.