24maig

24/05/2021. Mutualitat de l’Advocacia. Reunió territorial prèvia a l’Assemblea General

El dia 24 de maig, a les 13:00 hores, tindrà lloc a les instal·lacions de l’ICAIB Palma la reunió territorial prèvia a l’Assemblea General de Mutualistes de la Mutualitat de l’Advocacia, la celebració de la qual està prevista per al 12 de juny a Madrid.

L’ordre del dia de la reunió és el següent:

  1. 1. Text dels assumptes l’aprovació dels quals es sotmet per la Junta de Govern a l’Assemblea General.
  2. Elecció de quatre representants dels mutualistes en la propera Assemblea General que tindrà lloc a Madrid el dia 12 de juny de 2021.
  3. Torn obert de paraules.

Per tal que els mutualistes puguin examinar la documentació relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia de l’Assemblea General, consta en les oficines de l’ICAIB exemplars de la «Memòria 2020» i del “Document de Treball” que exposa el detall dels assumptes que han de ser objecte d’examen a l’Assemblea.

Més informació

Reserva

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.