22setembre

22 i 23 de setembre. EIVISSA: consultes personalitzades amb la gestora territorial de la Mutualitat de l’Advocacia. Reservi cita.

S’informa que el dia 22 de setembre, de les 8.30 a les 14.30 hores, i el dia 23 de setembre, de les 8.30 a les 11.00 hores, la senyora Carla Rego, gestora territorial de la Mutualitat de l’Advocacia, estarà a la seu de l’ICAIB a Eivissa, on atendrà de forma presencial les consultes o dubtes que puguin tenir els col·legiats sobre qualsevol qüestió relacionada amb la mutualitat.
En el cas que la persona interessada no pugui desplaçar-se al Col·legi, pot concertar cita telemàtica. Per a l’òptima gestió de les visites, és imprescindible sol·licitar cita prèvia a Carla Rego (telèfon: 960.105.331 / email: carla.rego@mutualidadabogacia.com).

Reserva

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.