28juny

28 i 29 de juny.- III Congrés Concursal i Societari de la Mediterrània

El congrés reunirà a l’ICAIB a alguns dels millors experts del país en l’àmbit mercantil i societari i s’estructura sobre un total de nou ponències i una taula rodona, en les quals s’analitzaran, des de diverses perspectives, les qüestions més actuals del dret concursal i societari.

L’esdeveniment està organitzat per l’Aula Europea de Formació Econòmic-Jurídica i compta amb la col·laboració de l’ICAIB i altres col·legis professionals.

PROGRAMA


PROGRAMA QR

Per formalitzar la inscripció s’haurà de remetre el formulari d’inscripció degudament emplenat, juntament amb el justificant de l’ingrés, a l’adreça electrònica

Per formalitzar la inscripció s’haurà de remetre el formulari d’inscripció que figura a continuació, degudament emplenat, juntament amb el justificant de l’ingrés, a l’adreça electrònica:inscripciones@aefej.es

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Reserva

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.