S’adjunten tot seguit diversos calendaris de guàrdies dels jutjats de les Balears per a l’any 2019 i concretament els corresponents als jutjats d’Instrucció de Palma, jutjats de Violència sobre la dona de Palma, el calendari de ràpids en els jutjats del Penal de Palma, així com el de guàrdies i internaments dels jutjats de Primera Instància d’Eivissa i, si escau, quan sigui procedent, compartit pels jutjats d’instrucció de guàrdia.

Calendari jutjats Balears 2019

Calendari guàrdies jutjats Instrucció Palma 2019

Calendari guàrdies jutjats Violència sobre la dona 2019

Calendari ràpids jutjats Penal Palma 2019

Calendari Eivissa