S’adjunta tot seguit la «Guía de buenas prácticas del abogado y abogada de la mujer víctima de la violencia de género», elaborat per la Subcomissió de Violència sobre la Dona del Consell General de l’Advocacia Espanyola i actualitzada al mes de febrer de 2018.

La guia pretén mostrar, amb una estructura senzilla, la forma de dur a terme una correcta intervenció professional per prestar un adequat assessorament i assistència lletrada a les dones víctimes de violència de gènere.

Guía de buenas prácticas del abogado y abogada de la mujer víctima de la violencia de género