Adjuntem al final del text la Guia per a les actuacions judicials telemàtiques elaborada per la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial i en la qual s’aborda, en quatre apartats, diferents aspectes relacionats amb la preferència per a la utilització de mitjans telemàtics, la forma de celebració, el lloc i els requisits tècnics mínims que han de tenir-se en compte.

El document, no obstant, parteix del reconeixement que “les experiències en l’ús de tecnologies telemàtiques en actuacions judicials són limitades” i que “la seva aplicació per a la pràctica d’actuacions més complexes -com el desenvolupament d’un judici íntegre- necessiten un marc normatiu més complet que el vigent, d’una major inversió econòmica i d’una aposta decidida per les tecnologies per part de les administracions prestacionals “.

Guia actuacions telemàtiques