S’adjunta la guia elaborada per la Tresoreria General de la Seguretat Social en la qual es fan tot un seguit de recomanacions per a procedir en relació amb les mesures adoptades davant del COVID-19, com, entre unes altres, les relacionades amb la concessió de moratòries, els ajornaments, els ERTO ‘s, la reducció de jornada, la devolució de quotes dels treballadors per compte propi, etcétera.

Guia