Atès el paper fonamental de l’advocat en els procediments de mediació, adjuntam a aquest escrit la guia de recomanacions per a l’advocacia en aquest àmbit que ha elaborat el Consell General de l’Advocacia Espanyola, un recordatori de les funcions del lletrat de part abans, durant i un cop finalitzat el procediment de mediació.

La guia i altres documents d’interès, com, entre d’altres, els vídeos amb les ponències de les I Jornades de Mediació Intrajudicial, organitzades pel CGPJ i l’Advocacia, es poden trobar també a l’adreça web: http://www.abogacia.es/2018/01/19/diaeuropeomediacion.

Guia mediació