Recordem als col·legiats que la Institució de Mediació de les Illes Balears (de la qual forma part l’ICAIB) compta amb un ampli panell de mediadors. Com a especialistes en gestió de conflictes, la seva intervenció, en col·laboració amb els advocats de part, pot resultar avantatjosa en la solució extrajudicial de controvèrsies.

En el procediment de mediació, si bé la participació dels lletrats de part no és preceptiva, és molt convenient ja que és als professionals de l’advocacia als qui competeixen tant l’assessorament legal com la defensa jurídica dels interessos i drets dels mediats i el control de la legalitat de les propostes d’acord que s’assoleixin en el transcurs del procediment.