La Sala II del Tribunal Suprem ha establert en una sentència que les diligències d’investigació que du a terme la Fiscalia no són susceptibles de generar actes de prova i que aquesta limitació funcional no pot ser utilitzada com a excusa per prescindir de l’assistència lletrada a la persona objecte d’aquesta “preinvestigació” ni diluir la vigència dels principis de contradicció i proporcionalitat.

En la sentència – que rebutja el recurs de la Fiscalia contra l’absolució per l’Audiència Provincial de Barcelona d’un policia local acusat de delicte continuat de falsedat en document públic, en relació a quatre multes de trànsit-, el TS adverteix al Ministeri Públic sobre els límits estipulats en les diligències preliminars d’investigació i precisa, a més, que “La ausencia de Letrado durante el desarrollo de todas y cada una de esas diligencias –singularmente, las de carácter personal- y, sobre todo, su naturaleza ajena al genuino concepto de acto procesal, impiden ver en ese … (dictamen de los expertos) una fuente de prueba susceptible de integrarse en el material valorable por el órgano decisorio”.

La sentència estudia el valor que s’ha de donar a les diligències d’investigació del fiscal i respon a l’interrogant sobre si l’estàndard constitucional de garanties per a l’investigat penal ha de modular, admetent fins i tot la seva relaxació, en funció del model de recerca en el qual es desenvolupi la pràctica de les diligències, per concloure que ni la Llei d’enjudiciament criminal ni l’Estatut orgànic del ministeri fiscal ni les circulars i les instruccions dictades per aconseguir la uniformitat en l’actuació dels fiscals, ““avalan esa convencional e interesada división entre las garantías del ‘preinvestigado’ cuando comparece ante el Fiscal y las garantías del investigado cuando es llamado ante la autoridad judicial”. Per això, afegeix, “La Sala no puede identificarse con el criterio que late en el recurso del Ministerio Público, según el cual, cuando la investigación se dirige por el Fiscal las garantías constitucionales se difuminan y devienen renunciables”.

Més informació a l’enllaç web: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-que-las-investigaciones-de-la-Fiscalia-no-pueden-prescindir-de-asistencia-letrada-aunque-no-generen-actos-de-prueba