A continuació, els oferim un resum de la reunió feta el 24 de gener a la seu de l’ICAIB a Eivissa, en la qual els senyors Juan Carlos Torres, jutge degà; Francisco Javier Bretones, magistrat jutge titular del Jutjat d’Instrucció núm. 2 d’Eivissa, i Carlos Bendito, lletrat de l’Administració de justícia, varen informar de les mesures que s’han adoptat i de les que estan previstes a causa de l’incendi a l’edifici judicial de l’avinguda d’Isidor Macabich, situació que el magistrat jutge degà va qualificar de catastròfica.
Entre els temes analitzats durant la trobada, hi hagué els següents:

1. Afectació de l’edifici. Es va confirmar que l’edifici judicial sinistrat ha quedat inutilitzat.

2. Jutjat de guàrdia. El jutjat de guàrdia està operatiu a l’edifici CETIS, concretament a la primera planta de la Torre 1, on s’ubiquen actualment els jutjats civils. La guàrdia als jutjats es manté segons el calendari establert.

3. Jutjat de Violència sobre la Dona. El jutjat de guàrdia assumeix, de moment, les funcions del Jutjat de Violència sobre la Dona (JVM).
Tot i això, es va indicar que s’intentarà implantar aviat el funcionament del JVM de forma autònoma. La previsió és que d’aquí a dues setmanes estigui totalment operatiu.

4. Causes i judicis ràpids amb pres. Respecte a l’activitat del jutjat que estigui en funcions de guàrdia, en els casos de sentència de no conformitat, només es faran judicis ràpids amb pres. Per això, és probable que s’hagi d’habilitar alguna tarda; de fet, es considera la possibilitat que es facin els dimarts a la tarda.
Les causes amb pres s’atendran per tal de preservar els drets fonamentals de la població reclusa.

5. Judicis assenyalats. Els judicis ja assenyalats han quedat suspesos i encara no han estat reprogramats. En cas justificat d’urgència (per exemple, causa amb pres, casos de testimonis en perill de mort, etc.), es fixarà un judici o es farà l’actuació processal corresponent.

6. Petició de suspensió de terminis processals, excepte els d’assumptes urgents i violència de gènere. Es va recordar que la Sala de Govern del TSJ ha decidit plantejar a la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial la inhabilitació general de les actuacions i la suspensió —de moment indefinida— de tots els terminis processals des del 21 de gener de 2019, llevat de les actuacions que es duguin a terme al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia i en el de violència sobre la dona, i de les actuacions que els jutjats d’instrucció, penals o de violència habilitin amb caràcter formal, exprés, i amb notificació prèvia a les parts i a qualsevol persona interessada.

7. Reubicació provisional dels jutjats afectats. Els jutjats afectats per l’incendi, als quals de moment s’ha assignat un funcionari a cada un, s’han reubicat provisionalment als jutjats de primer instància o socials. En concret, els jutjats d’instrucció s’han instal·lat als jutjats d’instància d’acord amb la correlació numèrica (és a dir, el Jutjat d’Instrucció núm. 1 s’ha reubicat al Jutjat d’Instància núm. 1, el Jutjat d’Instrucció núm. 2 en el Jutjat d’Instància núm. 2, i així successivament). Mentrestant, els dos jutjats penals s’han instal·lat provisionalment al Jutjat Social.
A mesura que augmenti el nombre de funcionaris destinats als jutjats respectius, l’activitat habitual es recuperarà, si bé serà necessari disposar de l’espai adequat.

8. Presentació d’escrits. S’ha de fer en paper.

9. Expedients afectats i recuperació. A falta d’una valoració més concreta, atès que encara no s’ha pogut accedir a les instal·lacions sinistrades, es va informar que, en principi, no es preveu que hi hagi cap problema amb els expedients digitalitzats, ja que s’allotgen en un servidor extern. El sinistre podria haver afectat els expedients en paper.
Per facilitar la reconstrucció i la tramitació d’expedients, es demana que, en presentar un nou escrit que es refereixi a alguna altra resolució o a un document en tràmit, se n’hi adjunti una còpia.

10. Recerca de nous espais i construcció del nou edifici judicial. Es va informar que sembla probable que les obres de construcció del nou edifici judicial no estiguin acabades fins d’aquí a uns quants mesos (la previsió és de no menys de cinc). Mentrestant, s’estan cercant locals per ubicar els jutjats afectats per l’incendi. Tot i que encara no hi hagi res decidit, s’intentarà habilitar espais en alguna de les torres de l’edifici CETIS o en algun lloc tan proper com sigui possible a aquest edifici.

11. Clínica medicoforense. També és a l’edifici CETIS, però només està operativa per a assumptes relatius a la guàrdia o a causes amb pres.

L’ICAIB agraeix la deferència dels magistrats i del lletrat de l’Administració de justícia que s’ha desplaçat a la seu de l’ICAIB a l’hora de compartir informació.