Informam els col·legiats que des dels jutjats d’Eivissa s’ha comunicat a l’ICAIB que, donades les incidències tècniques registrades a la recepció d’escrits, documents i denúncies via LexNET, concretament a aquells escrits o denúncies que han de passar pel Deganat per a la seva remissió als Jutjats d’Instrucció i Penal, es venen acceptant aquests en suport paper, si bé, han afegit des dels jutjats, una vegada que les incidències es solucionin, previsiblement a partir del divendres 15 de gener, tots els escrits i les denúncies de procediments iniciats l’any 2016 s’han de presentar únicament a través de la plataforma LexNET.