Durant el matí del dia 4 de febrer la plataforma LexNET Justícia va registrar una manca de disponibilitat perllongada que va afectar el funcionament de LexNET Abogacía. Per aquest motiu, des de RedAbogacía informen que, com en anteriors ocasions de registre d’incidències, el justificant d’interrupció del servei estarà a disposició dels usuaris tant dins de l’aplicació Lexnet Advocacia com al lloc web: http: //lexnet.abogacia .es