L’AEAT ha comunicat que, per tal d’oferir solucions a aquells contribuents que tenguin el seu certificat electrònic caducat o pròxim a caducar, l’Agència, d’acord amb allò que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, permetrà el seu ús a la seva seu electrònica.

Afegeix l’AEAT que si el navegador habitual no permetés utilitzar el certificat, es recomana que es traslladi a FireFox on sí es podrà seguir fent servir.

Per a dubtes sobre qüestions tècniques informàtiques, les persones interessades poden telefonas al 901 200 347 o 91.757 57 77. Per a informació en català: 93 442 27 64.