Recordam als col·legiats que en aquelles ocasions en les que rebin de la centraleta de guàrdies diverses telefonades a la vegada, s’aconsella procedir de la manera següent:

  • En cas que el lletrat / lletrada prevegi que l’assistència que està fent no durarà molt de temps o està a punt d’acabar, pot acceptar el nou avís.
  • En canvi, si preveu que l’assistència durarà un cert temps, la recomanació és que despengi el telèfon i no accepti l’assistència, especificant el motiu pel qual no pot atendre-la.

Cal recordar que en tots els casos, el sistema informàtic de la centraleta tornarà a telefonar al lletrat durant la mateixa jornada de guàrdia, una vegada que torni a ser el seu torn, és a dir, quan el propi sistema hagi completat i distribuït de forma proporcional les telefonades entre tots els lletrats que estan de guàrdia el mateix dia.