Atès l’interès que pot tenir per als col·legiats, s’adjunta al final d’aquestes línies un resum d’algunes de les qüestions tractades en el transcurs de la Taula de Trobada organitzada per l’AEAT a la delegació a les Balears el passat 23 de novembre de 2018. Hi varen assistir representants del Col·legi i els màxims responsables de la delegació de l’AEAT a les Balears, a més del director del Departament Nacional de Gestió Tributària de l’AEAT i del cap de l’Oficina Nacional de Gestió Tributària.

Entre els temes que s’hi varen tractar figuren qüestions relacionades amb l’impost sobre successions i donacions de no residents, la gestió de les devolucions de l’IVA de persones no establertes, la concentració de competències a l’Oficina Nacional de Gestió Tributària en relació amb l’IRNR, les novetats en matèria de recaptació que es plantegen en l’Avantprojecte de reforma de la Llei general tributària i les relacionades amb la campanya de declaracions informatives, la creació de la figura de la col·laboració social delegada i la sol·licitud de devolucions derivades de les prestacions per maternitat.

A més, s’adjunta a aquest escrit el comunicat de l’AEAT sobre la nova campanya de declaracions informatives, que implica una modificació substancial, i progressiva, de la part tècnica de remissió de la informació. En aquesta comunicació s’avisa que els registres amb errors no seran admesos pel sistema de l’AEAT i s’informa sobre el servei d’ajuda per a la identificació fiscal correcta dels contribuents que figura al portal web de l’Agència.

Resum trobada
Comunicación AEAT