S’adjunta al final d’aquestes línies l’informe que ha elaborat la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consell General de l’Advocacia Espanyola, com a ampliació dels dos ja emesos amb anterioritat, “tenint en compte que el dia 5 de desembre va sortir a consulta pública fins al dia 18 la Guia de Registre de Proveïdors de serveis a societats i Fideïcomissos del tipus Trust elaborada per la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, i havent-se publicat al BOE de el dia 28 de desembre l’Ordre del Ministeri de Justícia 1256/2019 sobre la inscripció en el Registre Mercantil de les persones físiques o jurídiques que de forma professional o empresarial presten els serveis descrits en l’article 2.1 o) de la Llei 10/2010, en la qual s’aproven els models i condicions per a la inscripció.

Amb aquest informe es pretén donar trasllat del criteri d’aquesta subcomissió, que no és vinculant i que “no és coincident en alguns casos amb la mantinguda per l’organisme regulador”.

S’adjunten així mateix la guia de registre de proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos, sotmesa a consulta pública per la Secretaria de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries i l’OM 1256/2019.

Informe obligatorietat
Guia de registre de proveïdors
BOE Ordre 1256