Ateses l’actual incidència de casos positius de COVID-19 a les illes i la sol·licitud formulada per escrit a l’ICAIB per diversos lletrats col·legiats de l’ICAIB, d’una banda, i, de l’altra, en atenció a l’article 14 de la Llei 3/2020, que atorga preferència a la via telemàtica per a la celebració d’actes processals, al menys fins el 20 de juny de 2021, la Junta de Govern considera oportú mantenir el sistema emprat en els últims mesos en l’assistència a detinguts en seu policial, de manera que els agents ofereixin a lletrat de guàrdia un primer contacte telefònic amb el detingut. Si aquest, aconsellat pel lletrat, no té previst declarar en seu policial, el lletrat podrà optar per fer l’assistència telefònica o presencial i informarà els agents policials del format triat. En canvi, en el cas que, sempre assessorada prèviament pel lletrat, la persona detinguda vagi a declarar, l’assistència haurà de ser presencial.

Així mateix, i atès l’esmentat article 14, fins el 20 de juny de 2021, a les assistències a detinguts que tinguin lloc als jutjats per videoconferència, la recollida de la signatura del justiciable en la sol·licitud de justícia gratuïta continuarà dispensada, sent suficient l’emissió de certificat pel LAJ o bé deixant en la declaració constància expressa de l’autorització de l’usuari per cursar la sol·licitud de JG i, especialment, de la seva autorització per a recaptar totes les dades que són necessaris per a tramitar-la.