Es recorda que les actuacions fetes amb posterioritat a la justificació d’una compareixença de l’art.544 LeCrim o d’una visita a la presó s’han de comunicar al Departament de Torn d’Ofici per tal de ser incloses al programa SIGA.