En data 16 de gener de 2017 La Comissió de Drets Humans de l’ICAIB ha fet públic un comunicat en el qual expressa la seva preocupació per la “greu situació dels refugiats de la guerra de Síria, conflicte que ja dura més de cinc anys”, i pels incompliments en els compromisos d’acollida de la quota de persones refugiades que la UE va assignar a Espanya el 2016.

La Comissió recorda que el nostre país es va comprometre a acollir 17.680 refugiats de Síria, mentre que a finals de l’any 2016 només havien arribat a Espanya uns 900. Els membres de la secció col·legial de Drets Humans consideren que un dels obstacles de l’acollida és , precisament, la lentitud en la tramitació de les sol·licituds d’asil, motiu pel qual insten el Govern a agilitar i facilitar la tramitació d’aquestes peticions i a adoptar “totes les accions que siguin necessàries per fer efectiu el dret d’asil de les persones refugiades”.

Comunicat Comissió Drets Humans