La Mutualidad de la Abogacía i la seva Fundació han posat en marxa un nou paquet d’ajudes que comprèn tres mesures “enfocades a donar suport econòmic als mutualistes més damnificats per aquesta crisi, els alternatius”.

En concret, es tracta de les iniciatives següents:

Préstecs a interès cero.- La Mutualitat dotarà amb cinc milions d’euros la línia de préstecs Ajuda COVID-19, de manera que els mutualistes alternatius que hagin hagut de cessar la seva activitat o experimentat un descens d’ingressos del 60 per cent en alguns casos o del 75% en altres, podran beneficiar-se de préstecs d’ajuda individuals d’entre 2.000 i 3.000 euros a interès 0%.

Ajudes extraordinàries: es preveu, així mateix, la concessió de 1.000 ajudes extraordinàries per import de 750 euros cadascuna, que es destinaran als mutualistes alternatius l’activitat professional i econòmica dels quals s’hagi vist perjudicada per la situació d’estat d’alarma. L’adjudicació d’aquests ajuts tindrà en compte diversos factors a més de la situació econòmica de cada mutualista.

Ajudes a familiars directes d’advocats del TO que hagin mort per causa de l’COVID-19. La Fundació de la mutualitat destinarà fins a 500.000 euros en ajudes a familiars directes d’advocats que hagin mort per causa de l’Covid-19 i que hagin prestat serveis del torn d’ofici des de l’inici de l’estat d’alerta. Cada familiar directe podrà rebre una ajuda de fins a 40.000 euros.

Més informació a: https://www.mutualidadabogacia.com/sala_de_prensa/mutualidad-de-la-abogacia-anuncia-un-paquete-de-ayudas-para-mutualistas/