Definitivament, la COVID-19 ha dibuixat un nou escenari per a la Justícia. Juntament amb els nous elements ‘decoratius’ a les vistes presencials, s’ha creat també una nova litúrgia: la dels judicis telemàtics, una realitat que s’està imposant a cavall entre l’èxit i la improvisació. En Missèr analitzem amb diversos juristes quins són els avantatges de la justícia en línia i quins, com no ?, els seus inconvenients.

La judicialització de la pandèmia, els factors de risc de la violència de gènere, la situació dels desplaçats a l’any 2019, les noves iniciatives en mediació, o la decisió de la Junta de Govern de concedir dos dels seus premis anuals, el d’Ètica Jurídica i el d’Igualtat, a Tomás Mir de la Fuente i Maria Eugenia Gay Rosell centren també part dels reportatges i notícies del nou número de la revista col·legial.

Ens fem ressò també de la peculiar celebració, enguany, del Dia de la Justícia Gratuïta i de l’enquesta de l’Advocacia Espanyola que revela la satisfacció de la ciutadania amb la feina dels professionals que integren el torn d’ofici.

Finalment, cal indicar que en la secció d’Opinió, el lletrat Martí Bonet Port aporta la seva visió crítica sobre recent normativa de Govern balear en matèria urbanística i de protecció territorial.

Missèr 126