L’ICAIB ha estat el Col·legi més premiat durant la celebració de les VIII Jornades de Juntes de Govern, organitzades per Advocacia Espanyola i celebrades del 8 Al 10 de setembre a Bilbao, a l’obtenir la millor puntuació dels assistents en dos dels nous tallers de bones pràctiques col·legials i, concretament, en els de Torn d’ofici i Conciliació, respectivament.

El primer guardó per al Col·legi va ser l’atorgat el dia 9 de setembre, al taller de bones pràctiques del Torn d’ofici, per a la plataforma de permuta de guàrdies d’assistència lletrada al detingut, creada per l’ICAIB per facilitar als lletrats que presten aquest servei la possibilitat de canviar les guàrdies amb altres companys i poder, així, optimitzar la gestió de les seves pròpies agendes professionals.
Carmen López González, membre de la Junta de Govern i responsable de la Comissió de torn d’ofici de l’ICAIB, va ser l’encarregada d’exposar els avantatges i el funcionament d’aquesta plataforma als assistents a taller. “Es tracta de” facilitar l’agenda diària dels que presten el servei de torn d’ofici “, va explicar. “Un advocat avui té molta dificultat per compaginar els assenyalaments del jutjat amb els serveis de guàrdia, i això es pot fer amb una aplicació com aquesta, que permet fer canvis de forma ràpida i senzilla”.

La plataforma creada per l’ICAIB competia amb vuit iniciatives col·legials novedoses en l’àmbit de torn d’ofici i, finalment, va obtenir el major nombre de vots dels assistents.

A l’endemà, divendres 10 de setembre, era el torn del taller de bones pràctiques en matèria de conciliació, durant el qual Patricia Campomar Gómez, membre de la Junta de Govern i responsable de la Comissió d’Igualtat, va exposar els objectius i els avantatges del protocol de suspensió d’actes judicials per maternitat / paternitat dels professionals de l’advocacia, que, impulsat per la seva Comissió, ha estat ratificat per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.