El Consell General de l’Advocacia Espanyola i els col·legis d’advocats (entre ells l’ICAIB) varen fer públic el passat 17 d’abril de 2018, en el qual aquestes corporacions exigeixen al ministeri de Justícia la millora de les indemnitzacions que perceben els advocats adscrits al Torn d’Ofici. Al parer de l’advocacia, l’actual retribució del Torn d’Ofici -en determinades comunitats autònomes i, sobretot en el territori dependent del Ministeri de Justícia, com és el cas de Balears- “suposa una manca de reconeixement tant a la tasca dels professionals de l’Advocacia com del servei públic de Justícia Gratuïta reconegut en la Constitució”.

A la nota es recorda que des de fa uns mesos, el Consell i el ministeri mantenen contactes per tal d’agilitzar els pagaments i aconseguir una “substancial millora” de les indemnitzacions del Torn perquè siguin “dignes i acords al treball professional i a la responsabilitat que implica”.

Fruit d’aquestes converses és el compromís de Justícia de procedir a l’abonament mensual de les liquidacions generades per actuacions de Justícia Gratuïta, a partir del mes de maig.

No obstant això, adverteixen el Consell i els col·legis, “això no soluciona el problema de la deficient retribució del Torn, de manera que tant el Consell General de l’Advocacia com els col·legis d’advocats segueixen exigint una actualització del barem ajustada a l’increment de l’IPC acumulat, així com el reconeixement de nous mòduls”.