Davant les desqualificacions que, en els darrers dies i des de diferents àmbits, s’han produït contra l’advocacia en relació amb la seva actuació professional en aplicació de la Llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, el Consell General de l’Advocacia ha fet públic un comunicat, en el qual recorda i manifesta:

  • La petició i la concessió de reducció de penes lligades a l’entrada en vigor d’una nova llei parteix de la lògica d’un bon nombre de reformes del Codi Penal dutes a terme des de que es va aprovar la Constitució de 1978.
  • El recurs a l’insult i la desqualificació dels professionals de l’advocacia en l’exercici de les seves funcions no és ni serà mai el camí per solucionar un problema, de la generació del qual són aliens.
  • El conjunt de l’advocacia lamenta i rebutja tots i cadascun dels comentaris abocats contra els lletrats i les lletrades que, en l’exercici de les seves funcions, han cercat, cerquen i cercaran la millor defensa per als seus representats, abans, durant i després del procés penal, conforme és la seva obligació deontològica.