Davant les incidències i els problemes que s’estan produint com a conseqüència de les disfuncions en el funcionament i la posada en marxa de LexNET, el Consell General de l’Advocacia Espanyola exigeix ​​que s’estableixi un termini realista perquè es garanteixi el correcte funcionament de la plataforma en tot el territori nacional i reclama que, mentrestant, es permeti la doble via de presentació d’escrits i documents – en format digital i en paper-, a fi de garantir la seguretat jurídica en els processos judicials i la tutela judicial efectiva dels ciutadans .

Durant la reunió mantinguda a la seu del CGAE el dia 17 de febrer, i malgrat les diferències i / o particularitats que presenta la implantació de LexNET a les diferents comunitats autònomes, l’advocacia ha constatat l’existència d’una sèrie de problemes comuns en tot el país i, concretament, els següents: inversió insuficient en mitjans tecnològics i en personal, escassa inversió en l’adequada formació dels col·lectius de l’Administració de Justícia, i el fet que segueixi sense garantir-se la interoperabilitat entre els diferents sistemes informàtics de les comunitats autònomes i el Ministeri de Justícia.

Davant d’aquesta situació, s’ha acordat reclamar l’esmentada possibilitat de presentar els escrits tant en format digital com en paper, tal com de fet s’està permetent en algunes comunitats autònomes com Madrid, València i País Basc.

A més, informen des del CGAE, l’advocacia espanyola exigeix ​​el compliment de les obligacions legals de comunicació telemàtica per part de les administracions que encara no ho fan i reclama al Ministeri de Justícia ia les comunitats autònomes que unifiquin criteris a tot Espanya per a l’aplicació de les comunicacions per via telemàtica.

Comunicat CGAE