Per tal de facilitar i adaptar el treball en el període d’estat d’alarma, el ministeri de Justícia informa que LexNET ha ampliat el període de disponibilitat de 60 dies dels missatges i justificants que preveu el RD 1065/2015 en les bústies dels usuaris , de manera que tots els missatges emesos amb posterioritat a el 31 de gener de 2020 estaran accessibles per al seu tractament, a disposició dels professionals destinataris durant el termini de 120 dies.

Per a consultes o incidències de professionals independents, els interessats poden contactar amb el centre d’atenció a l’usuari a l’enllaç https://lexnetjusticia.gob.es/contactolexnet