La Junta de Govern de l’ICAIB va acordar, el 20 de maig de 2016, concedir al senyor Ladislao Roig Bustos, tinent fiscal de la Fiscalia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el premi de la quarta edició del guardó Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica. Aquest premi va ser creat el 2013 per l’ICAIB per reconèixer els juristes de les Illes Balears que s’hagin distingit pel seu compromís actiu amb els valors de la solvència ètica i deontològica en l’exercici del dret i per fer possible que la societat percebi aquests valors com naturalment lligats a l’exercici de les professions jurídiques.

El fiscal ha resultat elegit, entre les candidatures presentades a aquesta edició, per «la professionalitat mostrada en l’exercici de les seves funcions al llarg de la seva dilatada trajectòria en el Ministeri Fiscal i el tracte exquisit que, en tot moment, ha dispensat a tots els operadors jurídics sobre la base de l’absolut respecte de la deontologia jurídica i de la lleial col·laboració amb els qui intervenen en l’administració de justícia”.