El 14 de maig de 2018, la Junta de Govern de l’ICAIB va acordar concedir al senyor Bartomeu Mesquida Ferrando, jutge degà de Maó i magistrat jutge del Jutjat Penal número 1 de Maó, el Premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica, sisena edició.

L’ICAIB va crear aquest guardó el 2013 per reconèixer els juristes de les Illes Balears que hagin destacat pel seu compromís actiu amb els valors de la solvència ètica i deontològica en l’exercici del dret i per fer possible que la societat percebi aquests valors com a naturalment lligats a l’exercici de les professions jurídiques.

El magistrat ha resultat elegit entre les candidatures presentades en aquesta edició per «l’observança fidel dels principis ètics durant la seva dilatada trajectòria professional en la judicatura; per la qualitat de l’anàlisi en les seves sentències i pel seu esforç a l’hora de dispensar un tracte i una consideració excel·lents, no tan sols als professionals de l’advocacia, sinó també a la resta dels agents intervinents en l’administració de justícia, i també per la seva contribució lleial a l’assoliment d’una justícia pròxima a Menorca, expressada en la celebració de judicis de forma indistinta als partits judicials de Maó o Ciutadella, sempre d’acord, tant amb l’origen dels fets enjudiciats, com del lloc de residència de les persones a les quals afecten.»

L’entrega del premi tendrà lloc durant l’acte solemne de jura o promesa de nous col·legiats que s’organitzarà en el darrer trimestre de l’any.