La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat concedir al senyor Tomás Mir de la Fuente, advocat de l’Estat (jubilat) i membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, el Premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica, vuitena edició, un guardó creat el 2013 per reconèixer els juristes de les Illes Balears que hagin destacat pel seu compromís actiu amb els valors de la solvència ètica i deontològica en l’exercici del dret.

El senyor Mir ha resultat elegit entre les candidatures presentades a aquesta edició per “les virtuts que reuneix com a professional del dret, en totes les seves facetes, posades de manifest al llarg d’una dilatada carrera en l’exercici de l’advocacia i destacant sempre pel seu tracte exquisit i la seva lleialtat amb tots els operadors de la justícia, companys, fiscals i jutges, així com per la defensa de la independència de l’advocat i l’observança dels principis deontològics que presideixen l’exercici de la professió “.

Tomàs Mir de la Fuente (Palma, 5 de setembre de 1943), va ingressar el 1971 en el Cos Superior d’Advocats de l’Estat, fins a la seva jubilació, el 2008, i va ser durant molts anys el cap de l’advocacia de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Doctor en Dret, entre els anys 1974 i 1984 va ser professor encarregat del Curs de Dret Tributari de la Facultat de Dret i el 1988 va ingressar com a Acadèmic de Número a la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears.

Ha estat vocal de la Comissió Compiladora de Juristes (1981-1985), des de la qual va intervenir en la redacció de l’Avantprojecte de Revisió de la Compilació de Dret Civil Especial de les Balears que donaria lloc a la llei que la va modificar el 1980; vocal de la Comissió d’Experts per a l’estudi d’una possible reforma de la Compilació, creada el 1998; i membre de la Comissió Assessora de Dret Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’autor del llibre “Las retenciones tributarias” i de nombrosos articles i informes jurídics ha estat reconegut amb la Creu Distingida de 1a classe de l’Ordre de Sant Raimon de Penyafort (1986) i amb la Creu d’Honor, de la mateixa Ordre (2009).