La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat, en data 19 de maig de 2016, concedir al senyor Rafael Perera Mezquida, advocat i Acadèmic de Número de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, el premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica jurídica, en la seva cinquena edició.

Aquest guardó va ser creat el 2013 per l’ICAIB per reconèixer a aquells juristes de les Illes Balears que s’hagin distingit pel seu compromís actiu amb els valors de la solvència ètica i deontològica en l’exercici del dret i per fer possible que la societat percebi aquests valors com naturalment lligats a l’exercici de les professions jurídiques.

El lletrat ha resultat elegit entre les candidatures presentades a aquesta edició per “les virtuts que reuneix com a professional del Dret en totes les seves facetes, posades de manifest al llarg d’una dilatada carrera en l’exercici de l’advocacia, i destacant sempre pel seu tracte exquisit i lleialtat amb tots els operadors de la justícia, companys, fiscals i jutges, així com per la defensa de la independència de l’advocat i l’observança dels principis deontològics que presideixen l’exercici de la professió”.

El lliurament del premi es farà en el decurs de l’acte solemne de jura o promesa de nous col·legiats que tindrà lloc al darrer trimestre d’enguany.