El degà de l’ICAIB i el president del TSJIB han acordat constituir una Comissió mixta amb representants de les dues institucions, a fi d’afavorir i intensificar la col·laboració i el diàleg entre els col·lectius d’advocats i jutges i d’estudiar iniciatives que, en el marc de les respectives funcions competencials de cada organisme, puguin contribuir a millorar el funcionament del servei públic de l’Administració de Justícia.

Per part del TSJIB formaran part de la Comissió els magistrats Alejandro González Mariscal de Gante, del jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma; Diego Gómez-Reino Delgado, expresident de l’Audiència Provincial de Balears i magistrat de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia; i Sonia Vidal Ferrer, jutgessa degana de Palma. Mentrestant, els advocats Patricia Campomar Gómez, Eva Maria Cardona Guasch, Rafael Gil March, Neus Linares Llabrés, Carmen López González i Salvador Perera Morell, integraran la comissió per part del Col·legi d’Advocats.

D’aquesta manera s’obre un nou canal de comunicació institucional estable i àgil entre els dos col·lectius professionals, que facilitarà la proposta de possibles solucions organitzatives a les disfuncions o incidències que puguin sorgir a la pràctica processal diària i afavorirà la formulació de propostes i suggeriments que hi contribueixin a millorar el servei públic de Justícia.

S’asseuen així les bases d’una intensa col·laboració per a l’anàlisi i el treball conjunt en àrees d’interès comú per a ambdós col·lectius, en benefici no només dels operadors jurídics i dels professionals de l’Administració de Justícia, sinó també, i, sobre tot, dels ciutadans usuaris de la Justícia.

La comissió mixta és la resposta a la crida formulada el setembre de 2023 pel degà de l’ICAIB per constituir, juntament amb el TSJIB, un front comú de cara a exigir, davant dels organismes corresponents, solucions per “evitar que la recerca de justícia dels ciutadans torni en desemparament”.