Per acord de la Junta de Govern de 9 de febrer de 2018, s’ha creat la Comissió d’Igualtat de l’ICAIB, de la qual s’ha nomenat responsable a Patricia Campomar Gómez, diputada número 8 de l’òrgan de govern col·legial. Aquesta comissió es planteja com a principal objectiu formular propostes i impulsar iniciatives encaminades a avançar en la promoció efectiva de la igualtat de gènere.

Els col·legiats que vulguin formar part de la comissió de nova creació poden enviar un correu electrònic a secretaria@icaib.org, en el qual han d’indicar el nom i els cognoms.

Més endavant, possiblement a mitjan mes d’abril, s’organitzarà la primera reunió de la Comissió, a la qual seran convocats els que hagin mostrat interès a inscriure’s a la nova secció col·legial.