En la sessió de dia 18 de març, la Junta de Govern de l’ICAIB va acordar adherir-se a la campanya que impulsa Amnistia Internacional amb el lema #YoAcojo, que se centra en la defensa de les persones refugiades i reclama a les autoritats espanyoles que compleixin les seves obligacions internacionals, que augmentin el nombre de reassentaments i que es comprometin a impulsar mesures que garanteixin el dret d’asil i l’establiment de rutes legals i segures perquè ningú no hagi de arriscar la seva vida a la recerca de refugi.

Manifiesto #YoAcojo

Más informació en: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/yoacojo/