Davant la comunicació de la Prefectura Superior de Policia segons la qual a partir del mes de febrer tota les sol·licituds de NIE a Mallorca es faran mitjançant el sistema de cita prèvia previst per als particulars i no a l’oficina en la qual s’han tramitat fins ara aquests documents, s’informa els col·legiats que vulguin fer noves sol·licituds a través de l’ICAIB que les presentin abans del dia 24 de gener, juntament amb l’original del poder notarial, perquè el Col·legi pugui cursar-ne la tramitació.

S’informa, així mateix, que, atès aquest canvi que preveu operar la Prefectura, a partir del 27 de gener de 2020 el Col·legi ja no tramitarà noves sol·licituds, llevat que les gestions que està fent l’ICAIB davant les institucions corresponents donin el resultat esperat i es pugui reprendre el servei al més aviat possible.

L’ICAIB informarà els col·legiats per circular de qualsevol novetat que hi hagi sobre aquesta qüestió.