Es recorda als col·legiats que es pot sol·licitar a la IMIB un servei de mediació en matèria d’arrendaments urbans, de conformitat amb allò que disposa la Llei 5/2012 de mediació en assumptes civils i mercantils.

 

En cas de no culminar en acord, la IMIB acreditarà l’intent de negociació, requisit de procedibilitat que exigeix en alguns supòsits l’article 439.7 de la Llei d’Enjudiciament Civil, després de la modificació establerta a la Llei 12/2023 pel dret a la habitatge.