Lefebvre fa una oferta per adquirir el Memento Dret de Successions -Civil-, una guia ràpida, pràctica i completa de consulta sobre tots els aspectes civils de la successió mortis causa.

El memento analitza amb especial detall totes les qüestions a les quals s’ha d’enfrontar l’advocat de família: el testament, les legítimes, la successió intestada, la partició, les reserves, els judicis successoris, etc.

El preu d’aquesta edició especial és del 27 euros (IVA inclòs), més despeses d’enviament. Es pot adquirir fins al dia 27 de novembre a l’adreça https://landings.lefebvre.es/mementos/memento-derecho-de-sucesiones-civil-col-abogados

El lliurament de la publicació es durà a terme abans del 10 de desembre a cada domicili i / o despatx.

Més informació