“L’any 2020 va tenir un protagonista tan dolorós com inesperat que va trastocar les nostres vides i la nostra activitat professional i que va marcar un nou escenari que ens obligà a reinventar-nos”. D’aquesta manera es referia el degà – durant el repàs que va fer de l’activitat col·legial de 2020 a la Junta General de dia 8 d’abril-, a la irrupció de la COVID-19, un virus “que va modificar les prioritats col·legials per situar en primer lloc la protecció als col·legiats i el suport als que es vegeren especialment afectats en la seva activitat per la pandèmia”.

Protecció i suport econòmic
Així, ha explicat el degà, a més de suspendre el servei de togues abans, fins i tot, que es declarés l’Estat d’Alarma, en data 13 de març es va aconseguir que tribunals i centres policials donessin prioritat a la comunicació telefònica i / o telemàtica entre professionals i detinguts.

Es va fer també un esforç important per poder subministrar mascaretes i guants als lletrats de guàrdia i es va habilitar una línia de telèfon que estigué operativa les 24 hores del dia perquè els professionals poguessin fer consultes o comunicar incidències.

L’afectació que sobre l’activitat dels despatxos tingueren les restriccions de mobilitat i la paralització de l’activitat judicial va ser, per la seva banda, la base de tres decisions econòmiques que destacà el degà: la condonació de les quotes col·legials dels mesos d’abril, maig i juny; l’habilitació d’un fons especial d’ajudes fins a arribar als 70.000 euros; i la negociació d’un servei de confirming perquè lletrats i lletrades de torn d’ofici puguin demanar, sense cap cost per a ells, una bestreta dels assumptes pendents de cobrament.

Formació i nous serveis
Les noves necessitats de l’advocacia sorgides de la COVID varen propiciar també la creació de nous serveis, com entre d’altres, digué el degà, la creació d’una plataforma de sales virtuals per a reunions entre professionals o entre aquests i els seus clients i la cessió de sales, degudament equipades, a la seu de Palma per a la celebració de videojudicis.

També l’activitat formativa de l’ICAIB es va adaptar ràpidament a les noves circumstàncies imposades pel coronavirus i va passar a format online gràcies a l’activació d’una plataforma que permet seguir, de forma simultània, al major nombre possible de persones les conferències en línia. En total, el 2020 es dugueren a terme més de 60 accions, amb més de 9.600 inscripcions i l’assistència final de 7.000 professionals.

Agraïments
Al final de la seva intervenció, el degà va reiterar el seu agraïment als qui l’acompanyen a la Junta de Govern i a totes les persones que integren les diferents comissions col·legials, els quals, va dir, “s’han deixat la pell per estar a l’altura de les noves circumstàncies i respondre, amb la major agilitat possible, a les noves necessitats que varen sorgir de la pandèmia “. Entre ells, va recordar el degà, va estar també José Miguel del Campo “a qui des del 9 d’abril de l’any passat trobem tant a faltar a la Junta de Govern”.

Memoria colegial 2020