Ja està disponible la memòria que recull les principals activitats que ha duit a terme l’ICAIB durant l’any 2021, un any que es va tancar amb un total de 4.194 persones col·legiades i en què es varen produir importants avanços en la consecució dels objectius prioritaris de la Junta: donar serveis al col·legiat, formació i modernització del Col·legi i de la professió.

Un any en què hi ha hagut eleccions a degà i a diputat tercer de la Junta de Govern, de les quals es varen proclamar guanyadors Martín L. Aleñar Feliu i Miguel Cerdá Piedra, i en què, a més, algunes de les iniciatives activades per l’ICAIB, com ara la plataforma de permuta de guàrdies d’ALD i el protocol de suspensió d’actes judicials per paternitat/maternitat dels professionals de l’advocacia, varen rebre el reconeixement de tots els col·legis d’advocats del país durant les VIII Jornades de Juntes de Govern duites a terme a Bilbao el mes de setembre.

A la memòria es destaca la gran feina que han fet les diferents comissions i seccions de l’ICAIB, especialment les que són delegades de la Junta de Govern (deontologia, honoraris i torn d’ofici), així com la importància del treball dels professionals que presten el servei d’assistència jurídica gratuïta a les illes, que varen atendre més de 27.000 assumptes.

L’any passat, les accions de formació impulsades per l’ICAIB a través de la Fundació registraren globalment un rècord absolut d’assistència, amb prop de 12.000 inscripcions. Finalment, varen participar en les activitats més de 9.200 persones. En total, foren 70 activitats, 102 dies de formació i més de 200 hores d’aprenentatge a l’abast dels col·legiats.

Una altra de les qüestions més destacades de l’exercici foren els avanços que es varen produir cap a l’e-Col·legi i l’esforç conjunt de les comissions, la Junta i el Departament de Sistemes per poder oferir als col·legiats noves eines molt útils que faciliten el dia a dia de l’exercici professional i el seguiment en línia dels tràmits digitalitzats del Col·legi. Dos exemples d’això són la nova plataforma de justificació dels assumptes del torn d’ofici desenvolupada el 2021, tot i que activada enguany, i l’actualització de la intranet col·legial, en què, entre altres serveis, els col·legiats poden accedir gratuïtament a algunes de les millors bases jurídiques, visualitzar les conferències organitzades a l’ICAIB o accedir al programari actualitzat necessari per a l’exercici professional.

Memòria 2021