La formació permanent dels professionals de l’advocacia és un dels objectius prioritaris de l’ICAIB. Dins d’aquest àmbit, s’ha de destacar que a l’any 2015 es va crear el sistema de bons de formació gratuïta, pensat per facilitar als col·legiats seu accés gratuït a la major part de l’activitat formativa que es du a terme l’ICAIB. Els bons varen ser molt ben acollits entre els col·legiats, com ho demostra el fet que entre els mesos de març i desembre, més de 1.100 professionals van fer ús del nou sistema.

L’aposta dels advocats i del Col·legi en matèria de formació es va concretar, també, en l’organització de més de 90 activitats formatives celebrades a l’ICAIB, amb 193 ponents i una assistència de 5.700 professionals. En total, més de 460 hores de formació distribuïdes en 126 dies.

El Col·legi no es va oblidar de la formació dels més joves i va organitzar, juntament amb la UIB, la quarta edició del Màster Universitari en Advocacia, que cursen 76 alumnes.

Memòria formació

Memòria formació QR