La nova llei d’habitatge, les seves novetats principals novetats i els aspectes més controvertits centren el nou número de la revista col·legial Missèr. La norma, que sembla tenir més detractors que partidaris, planteja molts canvis i també, suggereixen alguns dels advocats consultats per al reportatge, una mena de pugna entre el dret a la propietat i el dret a un habitatge digne. L’Administració, consideren molts juristes, trasllada al propietari la responsabilitat pública de garantir el dret a un habitatge digne. Altres celebren que s’hagi introduït la funció social del dret de propietat com a eix per aplicar mesures destinades a assolir el dret a l’habitatge.

Al número 138 de Missèr trobarem també informació sobre les protestes de l’advocacia per la paràlisi d’una Justícia en situació crítica; del merescut homenatge a l’advocacia del torn d’ofici o el que varen rebre, per desgràcia a títol pòstum, els advocats Jaime Bueno i Pablo Mir; sobre els avenços en conciliació i sobre les diferents festes col·legials celebrades, fins ara, a Mallorca i Menorca.

A la secció “Opinió” trobem articles d’Antonio González Sastre Sastre (“Los invisibles en el derecho transitorio de la Ley 16/2022”); Jaime Suau Morey (“Casación civil, una reforma a tener en cuenta”); i Joan Fc. Thomas (“La sentencia del Tribunal Supremo US en el asunto Dobbs vs Jackson Women’s Healt Organisation”). Mentrestant, el notari Carlos Jiménez ens parla, a “Les pàgines de l’Acadèmia”, sobre el pagament en diners de la llegítima i les diferències que es poden trobar entre el Codi Civil i la Compilació.

Donem compte també al nou número de la revista col·legial de l’activa vida cultural i esportiva registrada el segon trimestre de l’any, així com de la nova pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.

Passeu i llegiu…

Missèr 138