A fi d’agilitar la tramitació dels NIES i per raons de seguretat a les seus de Palma i Eivissa on s’ofereix aquest servei, s’informa que des de l’1 de març de 2018 modificarà la forma de cobrament dels NIES, de manera que, en lloc del seu pagament en efectiu es procedirà a carregar setmanalment en el compte de cada col·legiat persona física.

En el cas que la petició de NIES es realitzi a nom del despatx, el sol·licitant haurà d’incloure entre la documentació que es lliura en mà, justificant d’ingrés al c / c: ES29 2100 1807 9102 0007 9490

Així mateix es comunica que a partir de l’1 de març, l’import dels NIES serà de 17,50 euros i el dels suplits de 9,54 euros.